Att förstå religion : metoder för teologisk forskn

Att förstå religion : metoder för teologisk forskn

Att förstå religion : metoder för teologisk forskn

Vad kännetecknar god teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet? Vilka metoder kan användas för att beskriva och förklara religiösa fenomen? Vad innebär det att tolka och förstå religiösa texter? Vilka krav ställs på kritisk religionsvetenskap och konstruktiv teologi?Dessa frågor behandlas i denna bok om metoder för ett religionsvetenskapligt studium. Den ger en introduktion till hur forskning kan bedrivas inom samtliga teologiska discipliner.En

351 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

True Religion HALLE DESTROYED Jeans Skinny Fit opt
True Religion MOTORBLOCK Tshirt med tryck black
Religion som resurs : existentiella frågor och vär

Från samma märke:

The Historical Figure of Jesus
A Kurt Jackson Bestiary
'Woza Albert!'