Religion som resurs : existentiella frågor och vär

Religion som resurs : existentiella frågor och vär

Religion som resurs : existentiella frågor och vär

De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar, levnadsvanor och livssituation, och inom de religiösa samfunden har förändringar i ungas religiösa tro och engagemang stått i fokus för undersökningar. Trots detta finns ett glapp mellan dessa olika traditioner. Enkelt uttryckt har religionsforskningen inte tagit tillräcklig hänsyn till ungas livssituat

234 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

True Religion PINUP Tshirt med tryck dusty olive
SOL 4000 Religion och liv 9 Elevbok
Att förstå religion : metoder för teologisk forskn

Från samma märke:

The Parafaith War
Jewish Pirates of the Caribbean: How a Generation
NERGAL