Religion som resurs : existentiella frågor och vär

Religion som resurs : existentiella frågor och vär

Religion som resurs : existentiella frågor och vär

De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar, levnadsvanor och livssituation, och inom de religiösa samfunden har förändringar i ungas religiösa tro och engagemang stått i fokus för undersökningar. Trots detta finns ett glapp mellan dessa olika traditioner. Enkelt uttryckt har religionsforskningen inte tagit tillräcklig hänsyn till ungas livssituat

234 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Religion som resurs : existentiella frågor och vär
True Religion DESERT BIKE Tshirt med tryck white
Religion Print Wrap Midi Dress - Grey

Från samma märke:

The God Delusion
Religions of Helenistic Roma
When God Spoke Greek